Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
V Galerii Josefa Sudka jsou k vidění Štyrského fotografie
Marie Kohoutová - Zprávy - vydání 13/2002

Nejznámější fotografie Jindřicha Štyrského ze 30. let vystavuje od minulé středy Galerie Josefa Sudka v Praze na Úvoze. Přesně 240 snímků známého představitele české meziválečné avantgardy budou v galerii k vidění do 25. srpna. Expozice s názvem Fotografický archív současně připomíná, že od smrti umělce uplyne letos 60 let.


 
 

Hlavní část Štyrského surrealistické fotografické tvorby tvoří cykly Žabí muž (1934), Muž s klapkami na očích (1934) a Pařížské odpoledne (1936). Ve válečném roce 1941 připravil s básníkem Jindřichem Heislerem výběr ze svých fotografií pro ilegální knihu Na jehlách těchto dní.

Mezi hlavní motivy jeho snímků patřily výlohy, jarmarky, cirkusy, plakáty, poutače a funerálie. Na černobílých fotografiích spojoval lásku, sexualitu a smrt, systematicky tematizoval čas. Štyrského snímky jsou věcně dokumentační, neužívá vizuální metafory, fotografie věrně odráží realitu.

Malíř a básník Jindřich Štyrský, který žil v letech 1899 až 1942, usiloval svým dílem o zrušení hranic mezi výtvarným uměním, poezií a snem. Spolu s malířkou Toyen patřil v meziválečné Paříži k propagátorům původního českého malířského směru - artificialismu jako alternativě k tehdejší geometrické abstrakci a surrealismu.

Štyrský fotografoval od počátku 20. let. Zabýval se i scénografií a v roce 1928 se stal šéfem výpravy Osvobozeného divadla. Vydával Erotickou revue a stejně orientovanou soukromou edici. V roce 1934 se stal zakládajícím členem Surrealistické skupiny v Československu.

Štyrského fotografie byly dosud vystaveny jen dvakrát - v roce 1966 v Brně a v roce 1994 v New Yorku. Současná výstava zpřístupní 240 snímků z autorova archívu, uloženého dnes ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.