Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Sklářští králové Jizerských hor - Firma Josef Riedel Polubný /1905 - 1930/

Do dvacátého století vstoupila firma i její majitelé úspěšně. Wilhelm Riedel a Josef Riedel ml. obdrželi v roce 1905 od císaře vyznamenání za zásluhy o rozvoj průmyslu. Na případnou otázku "Proč?" výstižně odpověděla riedelovská expozice na Zemské výstavě českých Němců v Liberci o rok později, kde vystavovalo v rámci firemní prezentace neuvěřitelných padesát čtyři rafinerie, které opracovávaly sklo z jejích hutí.


 
 

Roku 1910 započala stavba nové sklárny v Desné a o rok později vznikla v přízemí příchovické perlárny nová výrobna sklářských forem a zámečnická dílna. V březnu roku 1912 byla do provozu uvedena desenská huť a již během léta v ní bylo umístěno deset elektrických mechanických strojů na tažení skla.

Ještě před vypuknutím první světové války firma začala budovat přípojku na železniční trať z Tanvaldu do Polubného, aby se usnadnil přísun uhlí do desenské hutě. Válka však práce přerušila. Na frontu bylo odveleno tolik sklářů, že Riedelové byli nuceni uzavřít například maxovskou huť. Celkem muselo podnik opustit přes tisíc zaměstnanců, především mužů. Wilhelm Riedel odešel na odpočinek a odstěhoval se do Liberce, kde zastával významné posty v Obchodní a živnostenské komoře. Novým senioršéfem se stal jeho nevlastní bratr Josef Riedel ml. (1862-1924).

V roce 1919 si firma pronajala sklárny ve Svoru u České Lípy, kde začala vyrábět surovinu pro ozdobné skleněné kroužky, tyče a duté sklo. Riedelové zde tavili také tzv. tango sklo. V průběhu dvacátých let v Polubném kvantitativně narostla výroba lisovaného a lisofoukaného skla (hotové výrobky tohoto typu podle vlastních vzorů firma prodávala pod názvem Luxusglas) a lisovaných polotovarů. Polubenskou huť tehdy vedl Walter Riedel, syn senioršéfa firmy Josefa Riedela ml., který se postupně stal nejvýznamnějším společníkem firmy. V meziválečném období bylo též zřízeno specializované oddělení lisovaného skla.

V roce 1923 získala slévárna bronzu spolu s rafinérii v brazilském Rio de Janieru Grand Prix. Po smrti Josefa Riedela ml. se senioršéfem firmy stal jeho nevlastní synovec Otto Riedel ml. (1881-1934). Roku 1925 slavila kolekce firmy velký úspěch na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži, odkud si přivezla vedle Grand Prix i Zlatou medaili. Mezi exponáty byl například rozměrný tavený reliéf zhotovený podle návrhu Josefa Horejce či skleněná fontána, již Horejc navrhl spolu s Pavlem Janákem. Riedelové též dodali lisované destičky z opakního rubínového skla, jimiž byl obložen Československý pavilon. 

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.