Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Neznámý Michel Fingesten. Obrazy, grafiku a exlibris ze sbírky Ernsta Deekena vystavuje Galerie Roberta Guttmanna v Praze
tisková zpráva - Zprávy, kultura - vydání 13/2008

V prostorách Galerie Roberta Guttmanna Židovského muzea v Praze je do 31. srpna 2008 k vidění výstava obrazů, grafik a exlibris Michela Fingestena, kterou ze sbírky Ernsta Deekena kurátorsky připravil dr. Arno Pařík. Ačkoli Michel Fingesten (1884–1943) patřil před druhou světovou válkou k nejznámějším berlínským umělcům, je dnes téměř zapomenut. Takový je důsledek nacistické perzekuce, která ve 30. letech znemožnila umělcům jako Fingesten pracovat a vystavovat, izolovala je a nakonec přinutila k emigraci. Tisíce jejich děl byly vyřazeny z veřejných sbírek, konfiskovány, zničeny nebo pokoutně prodány do ciziny.


 
 

Dílo a památka Michela Fingestena byla uchována především díky péči soukromých sběratelů grafiky a exlibris. Ti znali jeho dílo již před válkou a jeho práce vždy vysoce oceňovali. To, co sběratele na Fingestenově umění stále fascinuje, je vedle umělecké kvality jeho grafických listů především nevyčerpatelné bohatství jeho fantasie, humor a hravost jeho kompozic, bohatá symbolika a občas makabrózní či erotické prvky, které tvoří součást jeho uměleckého jazyka. Za tři desetiletí své tvorby vytvořil téměř 1000 exlibris, v nichž s velkou fantasií uplatnil prvky nejrůznějších moderních stylů od secesního symbolismu, kubismu a expresionismu až po surrealismus. Právě výběr z těchto prací ze sbírky Ernsta Deekena výstava v Galerii Roberta Guttmanna představuje.

Fingesten se narodil 18. dubna 1884 jako Michl Finkelstein ve vsi Bučkovice v českém Slezsku. V 16 letech odešel studovat na Akademii do Vídně. Po dvou letech však Akademii opustil a nákladní lodí odejel do Ameriky, kde po čtyři roky cestoval. V roce 1907 přistál v Palermu a pěšky dorazil do Mnichova, kde rok studoval u malíře Franze Stucka. Pak se ho opět zmocnila touha po dobrodružství, odejel do Hongkongu a po další čtyři roky brázdil čínské a japonské moře. Do Evropy se znovu vrátil až v roce 1912. Po krátkém pobytu v Paříži dorazil v roce 1913 do Berlína, kde se konečně usadil.

Fingesten na sebe upozornil výstavou v roce 1918 a umělecký kritik Paul Friedrich v roce 1920 vydal monografii o jeho grafickém díle. V následujících letech vytvořil řadu grafických alb a ilustrací, volných grafických listů a portrétů, pracoval pro film a divadlo, spolupracoval s uměleckými časopisy jako Marsyas (1917–1919) nebo Künstler-Selbsthilfe (1927–1929). V letech 1927–1928 strávil delší čas ve Španělsku, kde namaloval řadu poetických krajin neobvyklých barev a exotické atmosféry, které jsou na výstavě rovněž zastoupeny.

Ačkoli se Michel Fingesten nikdy dříve přímo politicky neangažoval, na stoupající nacionalismus a nacistickou propagandu reagoval neobyčejně citlivě. Jeho dílo bylo brzy napadáno nacisty jako „entartete Kunst“ (zvrhlé umění). Koncem roku 1935 chtěl Fingesten emigrovat do Prahy. Záměr se nezdařil a odjel v roce 1936 do Milána. Ačkoli se musel potýkat s neustálými existenčními těžkostmi, dosáhlo Fingestenovo grafické umění v Itálii svého vrcholu - vytvořil zde na 500 grafických listů. Již na přelomu let 1938 a 1939 vytušil hrozbu války a své rozhořčení vyjádřil v cyklu leptů Essai de Dance Macabre (Esej o tanci smrti), jejichž tématem jsou vize budoucí katastrofy. Také další cyklus leptů a suchých jehel Kleine Randbemerkungen zum Thema Krieg (Malé poznámky na okraj tématu válka, 1939/40) patří obsahově k nejzávažnějším Fingestenovým pracím.

S vypuknutím války byly také v Itálii zavedeny protižidovské zákony. Michel Fingesten byl 9. října 1940 zatčen a internován v táboře Civitella del Tronto v provincii Teramo. Převážně z roku 1941 pocházejí jeho poslední jednoduché dřevořezy, jejichž soubor je na výstavě rovněž k vidění. V listopadu 1941 byl přeložen do tábora Ferramonti-Tarsia nedaleko městečka Cosenza v Kalabrii, kde byly velmi špatné životní podmínky. Dne 14. září 1943 tábor Ferramonti-Tarsia osvobodili Angličané. Krátce nato Michel Fingesten utrpěl zranění a do rány dostal infekci, na niž 8. října 1943 zemřel. Byl pohřben na hřbitově v Cerisano.

K výstavě byl vydán doprovodný katalog.


Michel Fingesten: Exlibris Karl Martin Andres, kolem 1924
lept, 101 × 150 cm
Sbírka DeekenMichel Fingesten: Dívka z Torre del Mar, 1927-28
kvaš na kartonu, 425 × 180 cm
LD: Fingesten, Sbírka Deeken

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.