Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Avanti, nová kolekce Sklárny Heřmanova Huť
 
Sezóna – Idylka. Informace a přihláška do nového ročníku výstavního projektu
tisková zpráva - Zprávy, kultura - vydání 13/2008

Výstavní projekt Sezóna si klade za cíl podporovat tvorbu mladých autorů zabývajících se užitým uměním v oblasti doplňků do interiéru a designu stolování. Soustředí se na práci studentů a absolventů oboru designu českých a slovenských vysokých škol. Nejde v něm o konfrontaci jednotlivých ateliérů, ale společné představení novinek a upozornění na práce, které se vymykají nabídce na současném trhu.


 
 

Výstavní projekt není komerčně zaměřen, ale snaží se pomoci při zviditelnění jednotlivých autorů. K tomu slouží například grafické zpracování pozvánek, které jsou mimo jiné i vizitkou s kontakty na jednotlivé vystavující nebo katalogu, který plní obdobnou funkci. Díky tomu nejeden z účastníků projektu navázal nové kontakty nebo zajistil odbyt svých prací.

Projekt Sezóna původně vznikl jako samostatná výstava mladých designérů, která se konala v budově Českého rozhlasu Plzeň. Díky kladným ohlasům a zájmu měla kolekce možnost putovat do bratislavského Dizajn Štúdia ÚĽUV, Českého centra v Košicích a nakonec Design centra ČR. Kolekce poslední z výstav byla rozšířena o práce dalších autorů, tak celkový počet vystavujících dosáhl počtu 37 oproti původním 12ti.

Výstavy v roce 2007:
Český rozhlas Plzeň (6. 2. – 3. 3. 2007)
Dizajn štúdio ÚĽUV (3. 4. – 27. 4. 2007)
České centrum Košice (15. 5. – 15. 6. 2007)
Design centrum ČR (20. 7. – 7. 9. 2007)

Na základě výše uvedených výstav organizátoři usilují o to, aby se ze Sezóny stala každoroční přehlídka nejnovějších prací mladých autorů a umožnila jim tak co nejlepší prezentaci. Pro rok 2009 zatím mají zajištěný výstavní termín opět v budově Českého rozhlasu Plzeň. Předpokládaný termín výstavy říjen 2008. Výstava bude uvedena v rámci přehlídky designu Designblok 2008 (7. 10. – 12. 10. 2008 a dále po zbytek měsíce října). Tématem výstavy je „Design stolování a doplňků do interiéru mladých autorů.“

Realizační team tvoří Kamila Stehlíková (organizátor, kurátor), Štěpán Rous a Jan Mimochodek (architekti výstav), Iva Tattermuschová (grafik projektu), Petr Hůza (fotograf, webmaster), Kateřina Mikulcová (ekonomicko-právní záštita), odbornými konzultanty jsou Milan Hlaveš a Lenka Žižková.

Výstavního projektu se mohou zúčastnit studenti a mladí absolventi vysokých škol zabývajících se designem. Přihlášeny mohou být maximálně 3 práce (soubory) s nejstarším datem výroby z roku 2007 z oblasti stolování a drobných doplňků do interiéru. Při výběru bude kladen důraz nejen na estetickou stránku věci a celkový koncept výstavy, ale také na funkčnost, snadnou manipulaci, omyvatelnost...

Termín odevzdání přihlášek:
Vyplněnou přihlášku se stručným strukturovaným životopisem, kontakty, které si účastníci přejí zveřejnit, a fotografiemi prací v tiskové kvalitě zašlou zájemci nejpozději do 15. 7. 2007. Po tomto datu proběhne schvalovací výběr komisí, jehož cílem bude vytvořit reprezentativní a jednotný výstavní celek. O přijetí prací do projektu budou organizátoři obratem informovat.

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: kamilastehlikova@seznam.cz

Zápisné
Zápisné činí 1.000,- Kč. Z této částky bude hrazena grafika, autoři a tvůrce instalace, instalační materiál, vernisáž, tisk katalogu, překlad textů do angličtiny a částečně medializace akce. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 15. 8. 2008 hotově nebo na účet: 103 445 8006 / 0400 (finanční záležitosti spravuje Kateřina Mikulcová IČO: 86648586).

Odevzdání exponátů
Exponáty budou přijímány po předchozí domluvě v pracovní dny od 22. 9. (pondělí) do 2. 10. (čtvrtek) 2007 v kanceláři oddělení vnějších vztahů VŠUP v Praze (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) - Kamila Stehlíková.

Instalace
Instalace výstavy proběhne na konci prvního týdne měsíce října. Instalaci zajistí Štěpán Rous, Jan Mimochodek ze studia Open-House. Výstava ani výstavní prostor nejsou pojištěny. Proti odcizení budou tedy jednotlivé vystavené práce upevněny k podložkám silikonem a tavnou hmotou. Výstavní síň je zároveň hlídána kustodní službou.

Vernisáž
Vernisáž proběhne v termínu přehlídky Designblok – pravděpodobně 8.10. 2008 od 18 hodin v Galerii VŠUP. Termín bude ještě upřesněn

Medializace akce
Značný důraz je kladen na medializaci akce. V polovině září budou osloveny redakce novin a časopisů, pozvánky v tištěné podobě budou rozesílány 10 dní před vernisáží a obdobně tomu bude i u pozvánek v elektronické podobě. Osloveni budou redaktoři denního tisku, ale i řady časopisů zabývajících se uměním, životním stylem, designem a bydlením.

Informace o výstavě bude také na webových stránkách VŠUP a na vlastních webových stránkách www.sezona.org

Informace
Další informace o výstavě poskytne Kamila Stehlíková na telefonu 732 589 833 nebo na e-mailové adrese:
kamilastehlikova@seznam.cz

www.sezona.org

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.