Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Veletržní palác vystavuje dary nadace Národní galerii
Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 18/2006

Národní galerie v Praze od 17. srpna představuje umělecká díla, která dostala od nadace Jany a Milana Jelínkových. Výstava ve Veletržním paláci představuje nové práce 23 autorů, kteří se i díky již poskytnuté podpoře Nadace Jelínek věnují soustavné výtvarné práci. Ukazuje nejrůznější polohy současného výtvarného umění, užitá média a rozdílný výtvarný jazyk.


 
 

Tradice mecenášství a sběratelství umění přerušená v českém prostředí komunistickým režimem se obnovuje od počátku 90. let jen velmi pomalu, uvedla kurátorka výstavy Helena Musilová. Stát podporuje vybrané projekty například v grantových řízeních. Sběratelé ochotní riskovat podporou současného mladého, tedy téměř neznámého a neověřeného umění, se objevují stále jen sporadicky.

Nadace Jany a Milana Jelínkových působí v Česku od počátku 90. let a věnuje se podpoře progresivního českého a slovenského výtvarného umění. Za tuto poměrně krátkou dobu se řada jí podporovaných mladých umělců propracovala na mezinárodní scénu, řekla kurátorka.

Nadace pomáhá mladým umělcům z Čech a ze Slovenska nákupem jejich děl; na výběru se podílí rektor Akademie výtvarných umění v Praze a ředitel Národní galerie v Praze. Takto zakoupená díla nadace nabízí do fondů českých institucí, jimž tak umožňuje již několik let rozšiřovat sbírky současného umění o díla výtvarníků mladší generace a budovat tak kolekce, které jsou obrazem toho, co se na české a slovenské umělecké scéně děje.

Kolekce vystavených děl reprezentuje české umění přelomu tisíciletí. Je v ní výrazně zastoupeno umění ženských autorek - Mileny Dopitové, Štěpánky Šimlové, Jitky Anlaufové, Doroty Sadovské či Dity Štěpánové. Zahrnuje klasickou malbu v nejrůznějších variantách řešení - od geometrického tvarosloví v díle Márie Balážové, přes mnoho možností figurální malby (Dorota Sadovská, Roman Trabura, Jan Stoss) až po práce stojící na hranici abstrakce (Jakub Špaňhel, Petr Pastrňák).

Nová média v podobě instalací či využití videa či počítače reprezentuje práce Martina Sedláka, plastiku a umění objektu ukazují práce Tomáše Hlaviny, Milana Housera, Taťány Vejdovské či Jana Šerých.

V roce 2005 získala NG 72 takzvaných přírůstkových titulů, které obsahují celkem 455 uměleckých děl. Z toho Sbírka moderního a současného umění získala 97 děl, z nichž 17 věnovala nadace Jelínkových.

Z celkového množství přírůstků jich 46 činily nákupy za přibližně 14 milionů korun, 22 přírůstků byly dary a zbytek například odkazy či převody. V roce 2004 vydala NG za akvizice podle své výroční zprávy 32,8 milionu korun, o rok dříve 15,9 milionu.

NG je dotovaná ze státního rozpočtu. Dotace vzrostly od roku 2002 do roku 2005 přibližně o 60 milionů korun na loňských 268 milionů. NG má i další příjmy, které loni daly dohromady 83 milionů korun, tvoří je tržby za vstupné (26,5 milionů), nájem za pronajímané objekty (19 milionu) či dary (dva miliony). Položka "ostatní příjmy" je nejvyšší - v 35 milionech se skrývají peníze z grantů, reklamy či čerpání fondů. (ČTK)
 

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.