Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Karlovarská Galerie umění vystavuje kresby skláře Oldřicha Lípy
Marie Kohoutová - Zprávy, kultura - vydání 18/2006

Karlovarská Galerie umění vstoupila do druhé poloviny sezóny letních výstav prezentací obsáhlého souboru kreseb z díla předního českého sklářského výtvarníka Oldřicha Lípy (77). I proto autoři vybrali název Odlesky skla.


 
 

Výstava je i poctou Lípovi, který řadu let působil v karlovarské sklárně Moser. Vytvořil také jednu z prvních podob ceny Grand Prix pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Výstavu lidé mohou navštívit do 17. září, informovala kurátorka galerie Božena Vachudová.

Koncepce je založena na představení kreseb i proto, že se galerie už od roku 1984 snaží o prezentaci prací předních výtvarníků pod jednotícím názvem Česká kresba. Kresba je také nejčastějším Lípovým projevem. "V tvůrčím zaujetí, při němž používá tuš, tuhu či barevné tužky nebo rytí do deskových tabulí, vystihuje Lípa nejenom svět svých niterných vizí. Současně tlumočí hloubavě neklidný, kritický a filozofující vztah ke skutečnosti. Autor říká, že tím, jak stále kreslí nebo ryje, žije a existuje," uvedla Vachudová.

Jedinečnost Lípova postupu spočívá podle ní v tom, že jeho kresby jsou zároveň díly přípravnými. Zachycují na papíru vrcholné stadium představy, které může být přeneseno do ryté kompozice na skleněném objektu nebo na ploše skleněné desky. "Autor v kresbách počítá s mnoha okolnostmi vzniku skleněného objektu zdobeného rytou kresbou. Linka vytvořená tužkou na papíře je ve skutečnosti vyryta bruskou do povrchu skla. Ukázky originální ateliérové sklářské produkce Oldřicha Lípy proto tvoří nedílnou součást výstavy," poznamenala.

Přestože se na první pohled zdají být Lípova kresebná díla obsahově zašifrovaná a plná tajemství, jsou ovlivněna třemi velkými tématickými oblastmi. Předně láskou největší, klasickou hudbou. "Jsou tu ovšem i proměny přírody, kterou Lípa vnímá nejraději z okna svého ateliéru, jež se převtěluje do meditativních kreseb. Třetí téma je asi nejsložitější a týká se významu a odkazu humanistických idejí pro dnešní dobu. Tázání po smyslu života spojuje ve své tvorbě s vědomím ztráty etických hodnot v soudobém hektickém životním stylu," dodala Vachudová.

Oldřich Lípa, rodák z Rychvaldu, vystudoval Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze přišel v roce 1955 do karlovarské sklárny Moser a působil v nově vytvořeném vývojovém středisku jako první stálý výtvarník. Ve sklárně pak působil až do roku 1981. Jeho sklářské práce zaznamenaly úspěch už v roce 1957 na trienále v Miláně a zejména na Expo 58 v Bruselu a na dalších významných světových výstavách. Od té doby jeho sklo a zejména objekty zdobené originálními rytinami získaly mnohá ocenění na zahraničních prezentacích. (ČTK)

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.