Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Greenpace: český průmysl a ministerstva doporučují skandální zvýšení emisí CO2
Marie Kohoutová - Zprávy, průmysl - vydání 18/2006

Česká vláda měla na svém zasedání ve středu 16. srpna 2006 projednat informativní zprávu MŽP o přípravě Národního alokačního plánu (NAP) pro období 2006 – 2008.


 
 

Smyslem plánu NAP, který se připravuje v rámci evropského systému obchodování s emisemi, má být snižování emisí oxidu uhličitého, který je nejvýznamnějším skleníkovým plynem. Podle tiskové zprávy organizace Greenpeace, která analyzovala podkladovou zprávu MŽP, však průmyslové podniky společně s MPO a MŽP doporučují další zvyšování povolených emisí. Celkově by podle uvedeného doporučení měly emise stoupnout oproti roku 2005 o více než 15 miliónů tun (cca 16 procent). Podle Greenpeace přitom ČR již loni způsobila skandál tím, že si prosadila přidělení povolenek vysoce překračující její skutečné emise. Pokud bude svůj postup letos opakovat, hrozí, že získá v Evropě pověst podvodníka.

Greenpeace a další české nevládní organizace (Hnutí Duha, Centrum pro dopravu a energetiku) naopak žádají, aby se množství povolených emisí snížilo na 78 miliónů tun, tedy cca 95 procent loňských skutečných emisí. Zároveň navrhují v průmyslových odvětvích, kde je to možné, použít k rozdělování povolenek mezi podniky tzv. benchmarkingu a 10 procent povolenek nepřidělovat podnikům zdarma jako dosud, ale prodávat je v aukci.

Česká republika má čtvrté nejvyšší emise CO2 na obyvatele ze všech 25 členských zemí EU (12,5 milionu tun). Namísto toho, aby se průmysl a vláda snažily tuto situaci změnit, usilují trvale o maximalizaci povolených emisí. Na rok 2005 tak navzdory varování českých i evropských nevládních organizací získala Česká republika tzv. povolenky na 97 miliónů tun CO2. Skutečné emise však byly 82 miliónů tun, tedy o 15 milionů nižší. Přebytečné povolenky průmysl prodal.

„Je to absurdní, čeští znečišťovatelé dostávají za ničení klimatu zaplaceno. Nevydělávají přitom na snižování svých emisí, což by bylo v pořádku, ale na protekcionismu ministrů, kteří jim v Bruselu vymohli o 15 milionů povolenek více, než skutečně potřebovali. Nyní v tom chtějí pokračovat,“ komentoval současný stav vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Výkonný ředitel Greenpeace ČR Ing. Jiří Tutter vzniklou situaci zazlívá spíše úředníkům než průmyslu: „Zejména úředníky MŽP si ze svých daní platíme za to, aby chránili životní prostředí, nikoliv znečišťovatele. Dvě ministerstva průmyslu a obchodu, z nichž jedno je maskováno jako MŽP, skutečně nepotřebujeme.“ Oficiální návrh NAP má být podle harmonogramu MŽP zveřejněn do 30. září.

Následně má proběhnout třicetidenní veřejné připomínkové řízení, poté návrh schválí vláda a nakonec jej musí potvrdit Evropská komise (EK). Česká republika je s přípravou plánu ve více než čtyřměsíčním skluzu: návrh měl být předložen EK ke schválení do 30. června. Evropská unie proto 28. července zahájila s Českou republikou a dalšími zeměmi tzv. infringement, neboli sankční řízení za neplnění evropské legislativy. Na webových stránkách EK již svůj návrh NAP zveřejnilo 16 členských zemí.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.