Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
Berlíňan v jabloneckém exportu Wilhelm Klaar (1837-1924)

Tento muž, jenž v Jablonci založil jeden z největších exportních domů, patří k nejvýznamnějším reprezentantům nové vlny exportérů, která začala do Jizerských hor přicházet v šedesátých letech 19. století. Jeho kariéra začínala skromně. Zpočátku pracoval jako prodavač a obchodní cestující pro berlínskou firmu Gustav Rheydt & Co. a na počátku roku 1862 převzal po rodičích malý obchod s galanterií v pruském Gross Neuendorf a. d. Oder. Tehdy se též seznámil s jabloneckým exportérem Eduardem Dresslerem a bylo to setkání osudové.


 
 

Dressler Klaarovi půjčil peníze na zřízení obchodu v Berlíně a učinil z něj tak v podstatě "své" obchodní zastoupení. Klaar pravidelně přijížděl do Jablonce, kde od Dresslera odbíral mačkané skleněné knoflíky, které se stávaly  módním artiklem.

Již roku 1863 uzavřel Klaar svůj první velký kontrakt. Jednalo se o sytě bílé mačkané knoflíky, které nakoupil u lučanského výrobce Josefa Klingera. Většinu zakázek však Klaar realizoval prostřednictvím Dresslera, což jej připravovalo o značné zisky. Proto se v květnu roku 1866 odhodlal k otevření pobočky své firmy přímo v Jablonci (vedl ji Richard Haasis, další významná postava z dějin jabloneckého podnikání a společenského života). Tehdy vrcholila móda černých knoflíků a Jizerské hory zachvátila doslova "knoflíková horečka", která samozřejmě byla i důvodem k rozšiřování a modernizaci sítě hutí tavících skleněné polotovary. Třetí pec byla například uvedena do provozu v kristiánovské sklárně Karla Josefa Riedela ml. (1865) a nové sklárny firmy Josef Riedel Polubný vyrostly na Jizerce (1866) a v Kořenově (1867).

Kolem roku 1870 se knoflíky začaly ve velkém objemu malovat. Této práci se na Jablonecku věnovali tzv. průmysloví malíři, kteří byli usazeni zejména v Lučanech. Podle Rudolfa Zitteho, byvšího profesora jablonecké odborné bižuterní školy, právě díky módní barevnosti a malířské zručnosti dobyly jablonecké knoflíky v osmdesátých letech 19. století svět. V sedmdesátých letech se též začaly knoflíky irizovat a listrovat. Knoflíky se zdobily též vypalovanými drcenými barvami, často byly též dekorovány zlatem, platinou, stříbrem (někdy byl pozlacen či postříbřen dokonce celý povrch knoflíku).

Vraťme se však k osudům Wilhelm Klaara. Zatímco jabloneckou pobočku vedl Haasis, majitel firmy zůstal v Berlíně. Když musel v roce 1870 narukovat a bojovat se zbraní v ruce proti Francii, předal vedení berlínské centrály Hansi Bollerovi. Boller i Haasis v Jablonci se natolik osvědčili, že je Klaar brzy po svém návratu z války, k 1. lednu 1872, učinil svými společníky. Firma se dynamicky rozvíjela. V roce 1885 otevřela prodejní pobočku v Paříži, centru světové módy a deset let poté v Londýně. Na konci 19. století již byla firma Klaar považována za největšího exportéra jablonecké skleněné bižuterie. Wilhelm Klaar neměl mužské potomky. Proto se v roce 1897 stal firemním společníkem jeho synovec Georg Klaar, jenž se po získání praxe v berlínské centrále (1881 - 1891) přestěhoval do Jablonce. Věnoval se zejména rozvoji obchodu s Velkou Británií. K 1. lednu 1900 se Wilhelm Klaar rozhodl ze své firmy odejít. Z části peněz, které obdržel jako odstupné, zřídil penzijní pokladnu pro zaměstnance podniku. Novým ředitelem firmy byl jmenován Richard Haasis jun.

Wilhelm Klaar sice nebyl rakouským občanem a v Jablonci nikdy nežil, přesto se však čas od času podílel na zdejších společenských akcích. Byl členem zdejší odbočky Německého školního spolku a například v roce 1892 daroval s manželkou Sophií jabloneckému evangelickému chrámu, jenž procházel velkolepou přestavbou - presbyterem evangelického společenstva byl Klaarův společník Richard Haasis - , velký zvon v ceně 1 260 zlatých (vážil 620 kg). V roce 1905 pak přispěl nemalou částkou 12 000 korun též na stavbu jablonecké měšťanské evangelické školy. 
Bižuterní továrna firmy Wilhelm Klaar, kolem 1900
dobová fotografie
sbírka MSB v Jablonci nad Nisou
Mačkárna firmy Wilhelm Klaar, kolem 1900
dobová fotografie
sbírka MSB v Jablonci nad NisouExportní dům firmy Wilhelm Klaar v Jablonci nad Nisou, kolem 1900
dobová fotografie
sbírka MSB v Jablonci nad Nisou

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.