Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
 
EU dereguluje rozměry obalů
Marie Kohoutová - Zprávy, průmysl - vydání 38/2004

Evropská komise předložila návrh na zrušení směrnice 15/106/CEE a směrnice 80/232/CEE, které se týkají povinných rozměrů obalů a množství, které mohou obsahovat. Nařízení byla schválena v 70. letech 20 století z důvodu sladění rozměrů obalů a usnadnění volného pohybu zboží v Evropském společenství, které tehdy mělo devět členů. Každá země měla své vlastní předpisy ohledně těchto rozměrů, což zpomalovalo uvádění na trh těch výrobků, které neměly předepsané rozměry. Nová směrnice prosazuje deregulaci v přesvědčení, že je to ten nejlepší způsob, jak zajistit svobodnou konkurenci a možnost volby pro spotřebitele, aniž by byly ohroženy cíle EU v oblasti životního prostředí.


 
 

Členské státy navíc nebudou moci využít zrušení těchto směrnic k zavedení národních předpisů pro rozměry nebo objem balení.

Nová směrnice se v podstatě bude týkat všech typů obalů a materiálů, i když povinné rozměry budou i nadále platit v odvětvích, pro která platí povinné nařízení, nebo v odvětvích, ve kterých se Komise zavázala k obnovení dřívějších povinných rozměrů. Jedná se o víno (u balení menších než 1,5 litru), kávu (50 až 300 gramů), cukr (250 gramů až 1,5 kg) a aerosoly (pokud obsahují jiné výrobky než parfémovanou vodu, vlasovou vodu, vodu po holení a léky). Členské státy mají 18 měsíců na to, aby tyto předpisy uplatnily, přesně do května 2006.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.