Ohlédnutí za Mezinárodním hrnkovým sympóziem 2001  
Bohemia line
 
Asahi Glass nyní vlastní 99 % Glaverbelu
Marie Kohoutová - Zprávy - vydání 31/2002

Společnost Asahi Glass Co. Ltd oznámila, že zvýšila své přímé i nepřímé akciové portfolio v Glaverbelu na 99,11 % z celkového počtu akcií v oběhu. Ke konci veřejné nabídky, která byla ukončena 6. května 2002, Asahi držela, přímo i nepřímo, 92,11 % akciového kapitálu Glaverbelu.


 
 

Ke zvýšení jejího podílu v Glaverbelu došlo v důsledku mimotržních transakcí, které proběhly mezi AGC a dvěma institucionálními investory. Finanční podmínky transakce s těmito investory jsou naprosto shodné s podmínkami, které platily pro současnou konkurzní nabídku, tj. cena za akcii, kterou Asahi zaplatila za 7procentní balík, činí 140,86 eur. Tato cena se rovná i ceně akcií nabízených při konkurzní nabídce (145 eur za kus) minus hrubá částka vyplacená ve formě dividend v průběhu této doby (4,14 eur), jak bylo rozhodnuto na výročním zasedání valné hromady dne 29. května 2002.

 

 
   

Copyright © 2001-2003 Polyconsult, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.